Havezathe

Cultuurfonds

 

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het culturele klimaat in de voormalige gemeente Neede door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst of cultureel gebied. Doelgroepen zijn verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur, hoofdzakelijk bestaand uit vrijwilligers. De subsidie is bestemd voor het realiseren van kleinschalige kunst of culturele projecten of manifestaties, zoals presentaties, tentoonstellingen, demonstraties, culturele bijeenkomsten op het gebied van debat, literatuur, beeldende kunst, alles in de ruimste zin van het  woord.

 

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

 

Balansen

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2020 

Financieel verslag 2019 

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015

 

 

 


 

 

Stichting Needse Havezathe Cultuurfonds

 

RSIN nummer 8549849

 


 

Wordt ook donateur!

De Stichting is aangesloten bij de ANBI. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar!