Havezathe

Cultuurfonds

 

Doelstelling

Het bevorderen van het culturele klimaat in de voormalige gemeente Neede door het stimuleren van organisaties met een premie voor een goed plan of project op kunst of cultureel gebied. Een bijdrage  uit het fonds kan hierbij bijdragen aan het (beter) organiseren en realiseren ervan. Deze toegekende bijdrage draagt de naam “Needse Havezatheprijs”.

Doelgroepen

Verenigingen, stichtingen of organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de voormalige gemeente Neede, hoofdzakelijk of geheel bestaande uit vrijwilligers. Er moet wel een organisatie zijn, individuele personen vallen buiten de doelgroep.

Bestemming

De subsidie is bestemd voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie, dus niet voor reguliere exploitatie. De bijdrage is eenmalig, derhalve geen regelmatig terugkerende bijdrage aan dezelfde organisatie of hetzelfde project. Te denken valt aan een presentatie, uitvoering, tentoonstelling, demonstratie, culturele bijeenkomst, enzovoort in de openbare ruimte. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek.

Aanvragen

Aanvragen dienen een beschrijving te geven van het project, een begroting en een motivering wat de bijdrage is aan het Needse culturele klimaat. Daarnaast dient de aanvrager volledige inzage te geven in haar financiële situatie. Aanvragen worden een keer per kwartaal in behandeling genomen. Tevens dient de aanvraag minimaal drie maanden voor de uitvoeringsdatum te worden ingediend. Uiterste data waarop de aanvraag binnen moet zijn : 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni.

Voorwaarden

De ontvanger van de prijs van de Stichting verplicht zich tot het vermelden van de naam of het plaatsen van het logo van de Stichting op haar publiciteitsuitingen. Tevens heeft de Stichting het recht deze publiciteitsuitingen te hare nutte te gebruiken.

Beoordeling

Het bestuur van de Stichting beoordeelt de aanvragen en besluit het project al dan niet te honoreren met een bijdrage ter grootte van maximaal 4 % van het stichtingsvermogen.

 

Het bestuur

Voorzitter: Hans Niessink
Penningmeester: Erik Huurenkamp
Anne ter Hedde
 

 

Donateurs

Donateurs zijn van harte welkom.
De bankrekening van de stichting is NL60RABO 01356.26.412.


 

 

Stichting Needse Havezathe Cultuurfonds

 

RSIN nummer 8549849

 


 

Wordt ook donateur!

De Stichting is aangesloten bij de ANBI. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar!